Co je to Evropský den parků?

V květnu roku 1909 bylo ve Švédsku založeno prvních devět evropských národních parků. Velkoplošná chráněná území, mezi která u nás patří nejen národní parky, ale také chráněné krajinné oblasti, pak byla postupně vyhlašována ve všech zemích Evropy. Za sto let své existence se tato území stala, vedle základního poslání, kterým je ochrana ohrožených druhů a společenstev, také významným zázemím pro vzdělávání a rekreaci občanů.

V České republice máme v současné době 4 národní parky a 25 chráněných krajinných oblastí. Snahou naší ochrany přírody je nabízet v chráněných
krajina
územích prostor pro poučení i oddych, pokud tyto aktivity probíhají šetrným, nebo jak je stále běžnější označení, „trvale udržitelným“ způsobem. Město Olomouc má v tomto smyslu mimořádně výhodnou polohu, protože CHKO Litovelské Pomoraví leží v těsném sousedství města a občané města i celého regionu oblast hojně využívají především ke krátkodobé rekreaci formou vycházek, cyklistických vyjížděk či plaveb po řece Moravě. Při respektování pravidel pohybu ve zvláště chráněných územích se zde nabízí řada pro přírodu šetrných aktivit bez potřeby složité a přírodu často poškozující infrastruktury.

Rádi bychom se připojili k oslavám Evropského dne parků v České republice a zdůraznili význam CHKO Litovelské Pomoraví pro obyvatele Olomoucka z hlediska výchovného a vzdělávacího potenciálu, možností rekreačního využití i dalších funkcí této jedinečné oblasti.