Historie

S ideou Evropského dne parků (EDP) přišla organizace EUROPARC Federation, která se zabývá mezinárodní ochranou přírody především formou zvláště chráněných území většího rozsahu. Za účelem zvýšení zájmu o tato území vznikla akce Evropský den parků. Koná se každý rok kolem 24. května a jejím cílem je zvyšovat povědomí o chráněných územích a jejich podporu ze strany veřejnosti. Poprvé se EDP konal v roce 1999 a od té doby přibývá dílčích akcí ve všech zemích Evropy. V roce 2008 se už konalo přes 600 akcí pořádaných pod  heslem „Příroda nezná hranic“.
NP Abisko (Švédsko)
NP Abisko (Švédsko)

Světová historie velkoplošných chráněných území se odvíjí již od roku 1872, kdy byl vyhlášen první národní park světa, americký Yellowstone. Američané již tehdy deklarovali, že toto území má být zachováno pro budoucí generace a sloužit k potěšení lidu. Historie evropských národních parků začala sice s více než třicetiletým zpožděním ve Švédsku, ale zato bylo v roce 1909 vyhlášeno národních parků hned devět. Jako připomenutí tohoto výročí slavíme 24. května v celé Evropě EDP. Základní myšlenkou spojující oslavy je přiblížit chráněná území všem lidem, protože ochrana přírody není jen věcí ekologů, zoologů či botaniků. Ochrana přírody a chráněná území jsou tady pro každého a poskytují nám toho mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát.