Co, kdy a kde nabízíme?

Především bychom chtěli všechny zájemce pozvat na příjemný výlet do Litovelského Pomoraví v neděli 24. května 2009, na kterém se dozvíte víc než při běžné návštěvě CHKO v jiné dny. Připravujeme pro Vás jedinečnou
CHKO
živou naučnou stezku na trase od Centra ekologických aktivit v Horce nad Moravou do centra města Litovle. Na této trase se setkáte se strážci přírody CHKO a studenty Katedry ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří vám poskytnou zajímavý výklad o nejdůležitějších a nejcennějších fenoménech CHKO Litovelské Pomoraví a rádi zodpoví Vaše dotazy.

Kromě zastávek v přírodě Litovelského Pomoraví Vám nabídneme i možnost vystoupit na radniční věž v Litovli, tzv. „Hanáckých Benátkách“. Rozhled po celé oblasti z tohoto jedinečného vyhlídkového bodu uprostřed široké ploché nížiny, tzv. údolní nivy, je skutečně nenahraditelný.

Vlastní „živá naučná stezka“ bude otevřená v neděli, 24. května 2009 od
květina
10:00 do 16:00. Po tuto dobu bude otevřeno rovněž Centrum ekologických aktivit Sluňákov, kde můžete získat materiály o ochraně přírody a informace o provozu tohoto zařízení. Podobně bude sloužit Městské kulturní a informační středisko v Litovli na druhém konci naučné stezky. Tímto jsme vlastně vymezili nabízenou trasu. Povede po běžně využívaných lesních a turistických cestách z Horky do Litovle, na kterých, na rozdíl od jiných dnů v roce, potkáte skupinky ochránců přírody, studentů a lesníků Lesů města Olomouce a můžete se jich zeptat na spoustu zajímavostí o Litovelském Pomoraví, jeho přírodě, ochraně přírody v regionu i hospodaření v lesích.

VVedle výše popsaných aktivit v terénu se budeme snažit podat
květina
v průběhu května obyvatelům i návštěvníkům Olomouce maximum informací pomocí médií (tisk, televize, rozhlas, webové stránky organizátorů i speciálně zřízená stránka www.edp.upol.cz ). Podpoře myšlenky významu a funkce velkoplošných chráněných území budou rovněž vydatně pomáhat studenti Univerzity Palackého ve stánku Centra ekologických aktivit Sluňákov na EKOJARMARKU dne 1. května 2009. Propagační panely budou také od 4. 5. až do 22. 5. vystaveny ve vstupní hale Magistrátu města Olomouce. Informační materiály budou k dispozici v Infocentru na radnici na Horním náměstí. Na Horním náměstí budeme k návštěvě Litovelského Pomoraví zvát zájemce ještě v sobotu 23. května.

Doufáme, že Vás myšlenka Evropského dne parků zaujala a že nám všem bude přát slunečné počasí a setkáme se s Vámi – pěšky, nebo na kole v neděli 24. května na cestách Litovelského Pomoraví.